Algemene Voorwaarden

Hieronder volgen de algemene voorwaarden die gelden voor alle informatie die op deze website te vinden is en van toepassing zijn op de verhuur en huur van onze attracties en artikelen. Er kunnen zich onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Attractieverhuur Westerop zich niet aansprakelijk stelt.

Afhalen/Bezorgen – Brengen/Ophalen

Afhalen**: U haalt en brengt zelf het gehuurde materiaal (legitimatie verplicht).
Bezorgen**: Wij brengen en halen het gehuurde materiaal, waarbij u helpt met het op- en afbouwen.

**Bij zowel het afhalen als bezorgen is legitimatie verplicht.

Voor onze opblaasfiguren geldt:

* 3 dagen houdt in; dag 1: halen (na 18.00u), dag 2: gebruik, dag 3: retour (voor 17.00u). Let op dit zijn richtlijnen, zodat wij ook voor de volgende klant goed kunnen plannen. In overleg is echter veel mogelijk.

* week; bijv. u haalt af op zaterdag (dag1), retour dan op vrijdag (dag 7)

Voor Springkussens, Stormbanen en Spellen hanteren wij een dagprijs. Huur meerdere dagen, prijs in overleg.

Huur tenten en meubilair hanteren wij een prijs per periode (etmaal/weekend), dit gaat in overleg.

Bezorgkosten:

  • Vanaf € 85,- bezorgen wij gratis binnen een straal van 10 km vanaf Wijhe (uitgangspunt verhuurbedrijf), boven de 10 km gelden onderstaande regels. Dit geldt tevens voor bedragen onder de € 85,-
  • Binnen gemeente Olst-Wijhe € 5,- (hierbij wordt uitgegaan van een straal tot 5 km vanaf het verhuurbedrijf).
  • Binnen een straal van 5 – 10 km vanaf het verhuurbedrijf € 10,-
  • Meer dan 10 km vanaf het verhuurbedrijf € 10,- + € 0,50 per km

Betaling

De huursom dient contant te worden voldaan op de datum van de huurovereenkomst bij afhalen van het gehuurde of vooraf via bankbetaling.

BTW:
Al onze prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt zoals bij de Mobiele Podia.

Aansprakelijkheid

U als huurder bent verantwoordelijk voor het materiaal dat u van ons huurt. Wij gaan er vanuit dat u de attractie(s) in dezelfde staat terug brengt als waarin deze is gehaald of gebracht. Om beschadigingen te voorkomen raden wij aan om de bijgeleverde instructies nauwkeurig op te volgen.

Het gehuurde dient voldoende schoon en droog retour gebracht te worden. Het is aan de verhuurder te beoordelen of de geretourneerde goederen voldoende schoon en droog zijn. Bij het niet (voldoende) schoon en droog retourneren brengt de verhuurder de schoonmaakkosten in rekening. Laat ons in ieder geval weten wanneer de attractie niet droog en schoon is opgevouwen. Op deze manier kan onze volgende klant de attractie ook weer naar tevredenheid huren.

Het kan altijd gebeuren dat er een beschadiging ontstaat, u bent hiervoor meestal verzekerd, via uw WA-verzekering, het kost u dan niets. Laat ons in ieder geval weten als er een beschadiging is ontstaan. Op deze manier kan onze volgende klant de attractie ook weer naar tevredenheid huren. Het beschadigde en/of herstelde of vergoedde product blijft ten alle tijde eigendom van Attractieverhuur Westerop. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening van de huurder geschieden.

Attractieverhuur Westerop is niet aansprakelijk voor schade aan en/of letsel door gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen. Eventuele reparatiekosten kunnen door Attractieverhuur Westerop bij de huurder in rekening worden gebracht.

Het is de huurder enkel en alleen toegestaan de gehuurde attracties, artikelen en materialen te gebruiken voor recreatieve doeleinden. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde ter beschikking te stellen aan derden.

Annuleren/Annulering

Tot 48 uur voor levering/afhalen kunt u kosteloos annuleren bij Attractieverhuur Westerop. In alle andere gevallen van annulering binnen 48 uur zijn wij genoodzaakt 50% van de huursom in rekening te brengen, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht en met uitzondering van onze mooi weer garantie.

Weersinvloeden
Attractieverhuur Westerop behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluiten ter beoordeling van Attractieverhuur Westerop, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door Attractieverhuur Westerop reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

Mooi weer garantie

Attractieverhuur Westerop biedt u een mooi weer garantie. Dit betekend dat wanneer er slecht weer is voorspeld u bij ons tot 24 uur voor aanvang van levering/afhalen kosteloos kunt annuleren! In alle andere gevallen van acute annulering zijn wij genoodzaakt om 50% van de huursom in rekening te brengen.

Onze ervaring heeft ons geleerd dar er ook met wat minder weer vaak nog steeds een heleboel plezier te beleven valt! Wilt u helemaal zeker zijn, kijk dan de avond van te voren even goed naar het weerbericht of raadpleeg teletekst of buienradar.nl

Voorwaarden mooi weer garantie:

* Gratis annuleren bij slecht weer tot 24 uur voor levering/afhalen
* Staat het springkussen, de tent of de attractie eenmaal op de plek of zijn we naar u onderweg, dan
kunt u niet meer annuleren en berekenen wij de gemaakte kosten door.
* Alleen geldig voor onze springkussens, attracties, tenten en zeskamp spellen.
* Alleen mogelijk te annuleren bij voorspeld slecht weer.

Toepasselijk recht
Op alle door Attractieverhuur Westerop gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Bij het huren/afnemen van één of meerdere van onze attracties/artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.